سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دانشجویان برق دانشگاه خمینی شهر

ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی 

تو بمان و دگران، وای به حال دگران

بله آقای میلاد طاهری 

خداوند بسیار بزرگ است 

3 سال از اون ده سالی که گفتی مونده 

تاریخ امروز یادت باشه 

1397/3/28


ارسال شده در توسط میلاد طاهری-آرش کاویانی

و هیچـکــَس نفهمید

که خـــُدا هَــم

تنهایی اش را فریــآد میزَنــَد ،

"قـُل هـو الله احـد" !!!!


ارسال شده در توسط میلاد طاهری-آرش کاویانی

خصوصیات FCLها :

     یک محدود کننده ی جریان اتصال کوتاه باید دارای خواص زیر باشد :

الف : افت ولتاژ و توان محدود کننده در شبکه برای عمکرد عادی سیستم ناچیز باشد .

ب: در هنگام وقوع اتصال کوتاه امپدانس بزرگی برای کاهش جریان از خود نشان دهد .

ج : عمل محدود سازی را قبل از رسیدن به اولین حداکثر انجام دهد .

ه : نرخ کاهش جریان برای وقوع اتصالی از نظر زمانی ( حداکثر یا حداقل ولتاژ ) و مکانی ( ابتدا یا انتهای خط) تا حد امکان یکنواخت باشد .

و : قابلیت وصل مجدد سریع را دار باشند .

 

 مزایای FCL    ها

       یک کلید قدرت حتی اگر به تنهایی قادر به قطع جریان های اتصال کوتاه باشد ، توانایی جلوگیری از بسیاری از آثار مخرب آن را ندارد . محدود کننده جریان اتصال کوتاه علاوه بر آن که قدرت قطع کلید را افزایش نمی دهد مزایای زیر را در پی دارد :

الف : کم شدن آسیب پذیری تجهیزاتی که خطا در آنها رخ داده بخاطر کاهش تنشهای ناشی از جریان اتصال کوتاه .

ب: کاهش خسارت وارده به دیگر تجیزات به کار رفته در شبکه  .

ج: بهبود پایداری گذرا

د: افزایش طول عمر مفید تجهیزات .

ه : افزایش ظرفیت پست ها به دلیل امکان موازی بودن ترانسفورماتورها .

و : کاهش افت ولتاژدر فاز های سالم شبکه .

ز: امکان وصل مجدد سریع .

خ: بهبود سریس دهی به شبکه به دلیل عمل تثبیت ولتاژ.

 روش های محدود سازی جریان اتصال کوتاه

     اساس کار تمام سیستم های محدود ساز جریان اتصالی ، وارد شدن یک امپدانس بسیار بزرگ به سیستم در زمان اتصالی می باشد . تفاوت در این سیستم ها طریقه ی ایجاد این امپدانس و طریقه ی ورود آن به شبکه می باشد . از این رو روش های محدود سازی جریان اتصال کوتاه به 5 دسته ی اصلی تقسیم بندی می شوند:

الف : محدود کننده های ترانسفورماتوری

ب: محدود کننده های سپر مغناطیسی

ج: محدود کننده های امپدانسی با سوئیچ مکانیکی

د: محدود کننده های فیوز با قدرت قطع بالا

و: محدود کننده های امپدانسی و مدار تشدید یا سوئیچ تریستوری

ز: محدود کننده جریان با کلید تریستوری موازی با مقاومت غیر خطی


ارسال شده در توسط میلاد طاهری-آرش کاویانی

علل افزایش جریان اتصال کوتاه

    سیستم های قدرت یکی از ابزارهای تبدیل و انتقال انرژی هستند که نقش مهمی در پیشرفت صنعتی و در نتیجه بهبود سطح زندگی مردم دارند .

     در آغاز پیدایش صنعت برق ، سیستم ها ی الکتریکی معمولا به صورت واحد های جدا از هم کار می کردند ، زیرا این واحدها به شکل سیستم ها ی مجزا کار خود را شروع کرده بودند و تنها برای زیر پوشش گرفتن کل کشور گسترش یافته اند . همین نیاز به قدرت های زیاد و اطمینان بالا و دستیابی به پایداری بیشتر ، مسئله ی به هم پیوستگی سیستم ها را مطرح می کند و البته تامین قدرت بیشتر نیازمند افزایش ظرفیت تولید ،احداث خطوط موازی ، نصب خازن های سری و افزایش سطوح ولتاژ می باشد .

    به هم پیوستگی سیستم ها اگرچه موجب پاسخگویی به رشد تقاضا و دستیابی به یک سیستم با قابلیت اطمینان و پایداری بیشتر می گردد ، اما خود مشکلات تازه ای را به وجود می آورد . به هم پیوستگی ، جریان ناشی از اتصال کوتاه را افزایش می دهد . این نیز به نوبه ی خود نصب مدار شکن های با قدرت بالا را ضروری می نماید . اگر رله ها و مدار شکن ها ی مناسب ، در محل های به هم پیوستگی به کار برده نشود ، ممکن است اختلال ناشی از اتصال کوتاه در ک سیستم به سیستم های پیوسته به آن سرایت کند . لذا گسترش اجتناب نا پذیر شبکه ها و همزمان با آن بیشتر شدن احتمال وقوع اتصالی ها ، از دهه هفتاد میلادی مسئله ی کاهش سطح اتصال کوتاه را به عنوان یکی از موضوعات مهم تحقیقاتی در جهان مطرح کرده است .

اثرات افزایش جریان اتصال کوتاه در شبکه :

      همواره عبور جریان اتصال کوتاه در شبکه و نیز قطع این جریان ، یکی از معظلات عمده ی سیستم های قدرت می باشد . یکی از مهمترین قسمت ها ی طراحی در شبکه های قدرت طراحی قطع کننده های مناسب برای جریان اتصال کوتاه می باشد .عوامل مهم در بالا رفتن جریان اتصال کوتاه در هر شبکه ی قدرت می توان به موارد زیر اشاره کرد :

الف : اقزایش تولید و در نتیجه افزایش منابع تزریق کننده ی جریان در شبکه .

ب: اتصال داخلی شبکه ها و در نتیجه کم شدن امپدانس نقطه ی اتصالی

ج: احداث خطوط موازی برای انتقال قدرت

د: نصب خازن های سری برای جبران سازی خطوط به منظور افزایش حد انتقال قدرت از اثرات مخرب افزایش جریان اتصال کوتاه نیز می توان به موارد زیر اشاره کرد :

الف : ازدیاد نیروی الکترودینامیکی حاصل از جریان اتصال کوتاه ، فشار زیادی بر تجهیزات شبکه از قبیل ، تراسفورماتورها ، مدارشکن ها ، ژنراتورها و ... وارد می سازد . با ازدیاد جریان اتصال کوتاه ، تجهیزات نصب شده توانایی تحمل چنین جریانی را نداشته باشند ، از این رو هزینه تعویض و تبدیل تجهیزات به سیستم تحمیل می شود .

ب: افزایش ولتاژهای گذرا و بازیافت ،ناشی از ازدیاد جریان های اتصال کوتاه و به دنبال آن لزوم افزایش سطح عیق بندی شبکه .

ج : افزایش انرژی حرارتی در تجهیزات به دلیل ازدیاد جریان اتصال کوتاه

د: کاهش پایداری گذرای شبکه به دلیل افزابش جریان اتصال کوتاه ( هر چه میزان و مدت زمان استمرار این جریان بیشتر شود پایداری با مشکل جدی تری رو به رو می شود ).

ه : جهت جلو گیری از بالا رفتن جریان اتصال کوتاه اغلب از موازی کردن ترانسفورماتورها در پست ها پرهیز می شود و. همین کاهش قابلیت اطمینان پست را به همراه دارد .

و :لزوم تعویض کلیدهای قدرت و استفاده از کلیدهای با قدرت بالاتر

ز: بالا رفتن خطی نسبت تبدیل ترانسفورماتورهای جریان به دلیل پدیده ی اشباع ناشی از عبور جریان های زیاد اتصال کوتاه .

خطاهای اتصال کوتاه :

      یکی از دلایلی که باید اتصال کوتاه در شبکه سریعا رفع شود این است که پایداری گذرای شبکه نباید از بین برود و باید خطا سریعا رفع شود . به دلیل محدود جذب انرژی در خطوط انتقال و کابل های فشار قوی ما باید سریع خطای اتصال کوتاه را رفع کنیم زیرا در اثر اتصال کوتاه جریان زیادی از آن عبور می کند . گرمای شدیدی در آنها به وجود می آید که خسارت جبران نا پذیری به آن ها وارد می کند .

    مشکل ما در مدت اتصال کوتاه این است که گرمای شدیدی در تجهیزات به وجود می آید و تجهیزات هم نمی توانند آن را با محیط مبادله کنند و باعث بالا رفتن دمای آن شده و عمر تجیز را کم می کند.

بدین ترتیب برای مقابله با جریان اتصال کوتاه وجود وسیله ای که بتواند این جریان را قبل از رسیدن به اولین حداکثر خود مهار کند ضروری می نماید .چون در این صورت است که می توان ادعا کرد کلیه ی اثرات سوء جریان اتصال کوتاه تا حد مطلوب مرتفع گردیده است .

خصوصیات و نکات برجسته ی محدود کننده ی جریان اتصال کوتاه :

       برای کاهش جریان اتصال کوتاه و جلوگیری از اثرات مخرب آن از محدود کننده های جریان اتصال کوتاه استفاده می کنیم . مقدمتا لازم است تعریف کلی از محدود کننده های جریان اتصال کوتاه ارائه کنیم . محدود کننده جریان اتصال کوتاه عنصری سری با تجهیزات شبکه است که جریان اتصال کوتاه را قبل از رسیدن به اولین حداکثری خود تا حدی که قابل قطع توس کلید های قدرت موجود باشد کاهش دهد .


ارسال شده در توسط میلاد طاهری-آرش کاویانی

متقاضی
شخص حقیقی یا حقوقی که برقراری انشعاب یا انشعابهای برق و یا تغییر در قدرت و یا در مشخصات انشعاب و یا انشعابهای موجود را درخواست کرده ولی هنوز درخواست وی انجام نگرفته باشد.
مشترک
مشترک عبارت است از: شخص حقیقی یا حقوقی که انشعاب یا انشعابهای مورد تقاضای وی، بر طبق مقررات برقرار شده باشد.
شرکت
شرکت عبارت است از: شرکت یا سازمانی که به موجب مقررات قانونی به کار تولید، انتقال و توزیع نیرو و یا بخشی از این امور اشتغال داشته و برق متقاضی را تأمین می‌نماید و متقاضی پس از برقراری انشعاب، مشترک آن می‌گردد. شرکتهای برق منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان
شبکه‌های فشار ضعیف عمومی
شبکه‌های فشار ضعیف عمومی عبارتند از: کلیه خطوط هوایی یا زمینی و سایر تأسیسات فشار ضعیف که برای توزیع نیرو از پستهای عمومی توزیع در معابر و گذرگاههای عمومی دایر و معمولا" از طریق جعبه انشعاب یا جعبه تقسیم و یا به طور مستقیم به خطوط سرویس مربوط می‌شوند و کلا" متعلق به شرکت می‌‌باشند.
ولتاژ اولیه ، ولتاژ ثانویه
در هر پست ترانسفور ماتور ولتاژ بالاتر را ولتاژ اولیه و ولتاژ پایین تر را ولتاژ ثانویه می‌نامند.
شبکه های فشار قوی عمومی
شبکه های فشار قوی عمومی عبارتند از کلیه خطوط هوایی یا زمینی و پستهای فشار قوی با ولتاژهای 11 کیلوولت یا بیشتر که برحسب مورد برای انتقال یا توزیع نیروی برق دایر و کلا‌" متعلق به شرکت می‌باشند.
خطوط و پستهای هوایی یا زمینی با ولتاژهای 11 ، 20 و 33 کیلوولت به طور اخص شبکه‌های فشار متوسط نامیده می‌شوند.
خطوط هوایی یا زمینی و پستهای با ولتاژهای 63 ، 66 و 132 کیلوولت به طور اخص شبکه‌های فوق توزیع نامیده می‌شوند.
خطوط هوایی یا زمینی و پستهای با ولتاژهای 230 و 400 کیلوولت به طور اخص شبکه‌های انتقال نامیده می‌شوند.
فیدر
فیدر عبارت است ازمجموعه ای از وسایل قطع و وصل با ولتاژ اسمی معین که برای دریافت برق از بالادست سیستم برق رسانی و تحویل آن به پایین دست سیستم تعبیه می‌گردد. فیدرها به لحاظ شمول مفاد این آیین‌نامه به شرح ذیل دسته بندی می‌شوند:
فیدر در مورد خط فشار متوسط خروجی از پست فوق توزیع عبارت است از تابلو و تجهیزات آن که در اطاق ولتاژ فشار متوسط پست فوق توزیع قرار گرفته و خط فشار متوسط ازآن تغذیه می‌گردد.
فیدر در مورد خط فشار متوسط انشعابی از خط موجود عبارت است از جداساز (***یونر) هوایی و یا یک سری قطع کننده که خط انشعابی از آن طریق تغذیه می‌شود.
فیدر در مورد خط فشار متوسط خروجی از پست توزیع زمینی عبارت است از تابلوی جداساز (***یونر) قابل قطع زیر بار و یا تابلوی کلید (دژنکتور) که خط خروجی مذکور را تغذیه می‌نماید.
فیدر فشار قوی ترانسفورماتور در پست زمینی عبارت است از تابلوی کلید (دژنکتور) و یا تابلو ***یونر فیوزدار که ترانسفورماتور را به شبکه فشار قوی اتصال می‌دهد.
فیدر در مورد پست ترانسفورماتور توزیع هوایی عبارت است از مجموع قطع‌کننده‌ها و برقگیرها که در محل اتصال خط فشار متوسط به ترانسفورماتور نصب می‌شوند.
فیدر در مورد خطهای خروجی فشار ضعیف عبارت است از کلید یا کلید فیوز نصب شده در تابلوی فشارضعیف پست ترانسفورماتور که از طریق آن برق فشارضعیف برای مصرف‌کننده (یا مصرف کنندگان) ارسال می‌گردد.
چنانچه تابلوی فشار ضعیف دارای بیش از یک خط خروجی باشد، هر کلید فیوز منصوب در ابتدای هر خط خروجی یک فیدر محسوب خواهد شد. در این صورت بهای کلید کل اتوماتیک (کلید خروجی ترانسفورماتور) و قیمت تابلو را باید به نسبت بین کلید فیوزهای خروجی موجود تقسیم کرد.
خطوط نیرورسانی
خطوط انتقال، فوق توزیع و توزیع که شبکه عمومی موجود را با ظرفیت کافی به نقطه تحویل متصل می‌کنند خطوط نیرورسانی نامیده می‌شوند.
خط سرویس (در شبکه فشار ضعیف)
خط سرویس عبارت است از بخشی از خطوط نیرورسانی که مقطع آن متناسب با قدرت انشعاب یا انشعابات متقاضی در نظر گرفته شده است و شبکه فشار ضعیف عمومی یا پست عمومی توزیع را به نقطه تحویل متصل می‌کند. خطوط سرویس کلا" متعلق به شرکت و در اختیار آن می‌باشند.
وسایل اندازه گیری و کنترل
این وسایل عبارتند از: کنتور یا کنتورها، فیوزها، ساعت فرمان و سایر ملحقات و کلیه وسایل و دستگاههای مربوطه که به منظور محدود کردن یا سنجش مقدار توان و انرژی برق (اکتیو و راکتیو)
بر طبق قرارداد در نقطه تحویل نصب می‌شوند و در اختیار شرکت می‌باشند. محل نصب این وسایل در تمامی موارد توسط شرکت تعیین می‌گردد.
نقطه تحویل
نقطه تحویل عبارت است از نقطه‌ای که تأسیسات شرکت به تأسیسات مشترک اتصال داده می‌شود و در آن محل وسایل اندازه‌گیری نصب می‌گردد.
خطوط نیرورسانی و تأسیسات اختصاصی برقی مشترک
خطوط نیرورسانی و تأسیسات اختصاصی برقی مشترک عبارتند از: کلیه خطوط انتقال و فوق توزیع و توزیع و تمام سیم کشی ها، وسایل و دستگاههای برقی که بعد از نقطه تحویل واقع شده‌اند. نگهداری و تعمیر و کنترل کلیه خطوط نیرورسانی و تأسیسات اختصاصی برقی مشترک بر عهده او می‌باشد.
قرارداد برقراری انشعاب برق
قرارداد برقراری انشعاب برق عبارت است از قرارداد منعقده بین شرکت و متقاضی، که بر طبق مفاد آن انشعاب برق دایر می‌گردد.
انشعاب برق
انشعاب برق عبارت است از امکان استفاده مجاز از انرژی الکتریکی که از طریق دایر کردن خطوط و وسایل اندازه گیری لازم بر طبق مقررات محقق می‌شود.
انشعاب برق فشار ضعیف: انشعاب برق فشار ضعیف عبارت است از انشعاب برق یکفاز با ولتاژ 230 ولت و سه فاز با ولتاژ 400 ولت، با تغییرات مثبت و منفی 5 درصد.
انشعاب برق فشار قوی: انشعاب برق فشار قوی عبارت است از انشعاب برق با ولتاژهای 11 کیلوولت و بیشتر.
تأمین برق
تأمین برق عبارت است از عرضه توان و انرژی مورد تعهد شرکت در قرارداد منعقده در نقطه تحویل با ولتاژ استاندارد و فرکانس 50 هرتز با تغییرات 3/0 مثبت و منفی ، اعم از اینکه مشترک از توان و انرژی استفاده بنماید یا ننماید.
انواع انشعابهای برق
انواع انشعابهای برق بر اساس نوع فعالیت و کاربری به شرح زیر است:
الف) انشعاب برق مصارف خانگی: انشعاب برق برای مصارف خانگی به انشعابی اطلاق می‌شود که صرفا" به منظور به کار انداختن و استفاده از وسایل و تجهیزات متعارف خانگی در واحدهای مسکونی دایر می‌گردد. واحد مسکونی در مناطق شهری عبارت است از مکانی برای زندگی که به تشخیص شرکت حداقل دارای یک اطاق و یک آشپزخانه و یک سرویس بوده و ورودی آن (اعم از اینکه در داشته و یا نداشته باشد) مستقل و یا مرتبط به راهروی اشتراکی و سیم کشی آن مجزا باشد. تشخیص واحد مسکونی در روستاها به عهده شرکت می‌باشد.
ب) انشعاب برق مصارف اشتراکی: این انشعاب برای به کار انداختن تأسیسات اشتراکی مانند آسانسور، شوفاژ، تهویه مطبوع یا روشنایی عمومی و امثال آن در بلوکها و مجموعه‌های ساختمانی مسکونی و شهرکهای مسکونی و صنعتی و عمومی به طور جدا از سایر انشعابات دایر می‌گردد. به هر بلوک و یا مجموعه ساختمانی که همه واحدهای آن دارای کاربری یکسان باشند تنها یک انشعاب برای مصارف اشتراکی واگذار می‌گردد. در صورتی که تأسیسات اشتراکی بلوک ها و یا مجموعه هایی که چند نوع فعالیت (مسکونی، تجاری، عمومی و غیره) در آنها انجام می‌شود مجزا باشد می‌توان بیش از یک انشعاب اشتراکی واگذار نمود.
ج) انشعاب برق مصارف عمومی: انشعاب برق برای مصارف عمومی به انشعابی اطلاق می‌شود که برای خدمات عمومی به کار رود.
د) انشعاب برق تولید (کشاورزی) : انشعاب برق تولید کشاورزی به انشعابی اطلاق می‌شود که از نیروی برق برای پمپاژ آبهای سطحی و زیرزمینی و یا پمپاژ مجدد آب برای تولید محصولات کشاورزی استفاده می‌کند و دارای پروانه معتبر بهره‌برداری از سازمانهای آب منطقه‌ای نیز می‌باشد.
1- انشعاب برق چاههای آب غیر کشاورزی: کلیه چاههای آب غیر کشاورزی با توجه به کاربردشان برحسب مورد بهای برق را با تعرفه‌های مربوطه پرداخت خواهند نمود.
ه) انشعاب برق تولید (صنعت و معدن) : انشعاب برق تولید (صنعت و معدن) به انشعابی اطلاق می‌شود که از برق برای به کار انداختن و بهره‌برداری از صنایع، کارخانه‌ها، استخراج معادن، صنایع کشاورزی برای تولید فرآورده‌های کشاورزی و دامی در کارگاهها (مشخص شده در تعرفه تولید) و صنایع کوچک و صنوف تولیدی که دارای پروانه معتبر بهره‌برداری از سازمانهای ذیربط هستند استفاده می‌شود.
و) انشعاب برق تجاری و سایر مصارف: انشعابی که برای محل کسب دایر می‌گردد مشمول این تعرفه می‌باشد. ضمنا" مصارف سایر انشعاب هایی که با هیچیک از موارد دیگــر بنــد 1-16-4 مطابقت ندارند مشمول تعرفه تجاری و سایر مصارف است.
ز) انشعاب برق مصارف آزاد: این انشعاب ویژه متقاضیانی است که تمایل به پرداخت هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب برق را ندارند. بهای برق مصرفی انشعاب آزاد با توجه به نوع مصرف و انطباق آن با هر یک از موارد "الف" تا "و" بند 1- 16-4 با تعرفه خاص انشعاب آزاد محاسبه و دریافت خواهد شد. برقهای غیردائم، چراغانیها و تابلوهای تبلیغاتی نیز از جمله اینگونه انشعابات محسوب می‌گردند.
ح) انشعاب برق برای فروش مجدد: این انشعاب ویژه مشترکینی می‌باشد که نیروی برق را به صورت یکجا از شرکتها دریافت و از طریق شبکه تحت مدیریت خود مجددا" به مشترکین نهایی به فروش می‌رسانند.
انواع انشعابهای برق با توجه به نحوه مدیریت مصرف به شرح ذیل بوده و بر اساس تعرفه‌های ابلاغی برق مشمول نرخهای مختلف می‌گردند.
انشعابات نوع الف : مشترکینی که در اوقات اوج بار با اعلام قبلی شرکت با اعمال مدیریت مصرف بار خود را کاهش می‌دهند.
انشعابات نوع ب : مشترکینی که حتی در حالاتی که بنا بر پیش بینی مرکز کنترل شبکه (جهت جلوگیری از افت فرکانس، افت ولتاژ یا پرباری خطوط و پستها خارج از میزان مجاز) شرکت ناچار به اعمال خاموشی از پیش تعیین شده می‌باشد، قطع برق نخواهند داشت.
انشعابات نوع ج : مشترکینی که تنها در 20 ساعت شبانه روز غیر از اوج بار از انشعاب خود استفاده می‌کنند و در ساعات اوج بار (4 ساعت به تشخیص شرکت) از برق استفاده نخواهند کرد.
انرژی تحویلی
مقدار انرژی برقی تحویل شده که توسط وسایل اندازه گیری قرائت می‌شود، انرژی الکتریکی تحویل شده می‌باشد. واحد انرژی الکتریکی، کیلووات ساعت است.
دوره مصرف
فاصله زمانی دو قرائت متوالی وسایل اندازه گیری، دوره مصرف می‌باشد.
ماهانه
دوره‌ای است که شامل 30 روز مستمر می‌باشد.
بهای انرژی
مبلغی که بر اساس تعرفه مربوطه بابت انرژی مصرفی می‌باید توسط مشترک پرداخت گردد.
رقم ثابت (آبونمان)
مبلغی ثابت که ماهانه بدون در نظر گرفتن میزان برق مصرفی می‌باید توسط مشترک پرداخت شود.
حداقل بهای برق
مبلغی است که اگر بهای برق ویا بهای انرژی و رقم ثابت ( آبونمان) مشترکین با قدرت کمتر از 30 کیلووات بر حسب مورد کمتر از آن باشد ، مبلغ مزبور دریافت خواهد شد.
قدرت متوسط و لحظه‌ای
نسبت مقدار انرژی مصرف شده به مدت مصرف را قدرت مصرفی متوسط در طی آن مدت می‌خوانند. قدرت لحظه ای عبارت است از قدرت متوسط در فاصله زمان کوتاهی که بتوان در طی آن مصرف انرژی را ثابت دانست. واحد قدرت کیلووات است.
قدرت قراردادی (مجاز)
قدرتی که در قرارداد تعیین شده و مشترک حق استفاده بیش از آن را ندارد.
حداکثر بار
حداکثر قدرت مصرفی وسایل برقی مشترک که به طور همزمان در نقطه تحویل به کار می‌افتند یا انتظار می‌رود به کار بیفتند. واحد سنجش حداکثر بار، کیلووات است.
ضریب قدرت
نمایانگر کیفیت به کارگیری ظرفیت تأسیسات الکتریکی و برابر است با نسبت توان حقیقی به ظاهری. ضریب قدرت مجاز مشترک حداقل 9/0 می‌باشد و چنانچه کمتر از 9/0 گردد مشترک می‌باید نسبت به نصب تجهیزات لازم اقدام نماید.
ضریب بار (نسبت بار)
عبارت است از نسبت انرژی (کیلووات ساعت) مصرف شده طی یک دوره زمانی مشخص به حاصل ضرب حداکثر قدرت مصرفی (کیلووات) و تعداد ساعات آن دوره زمانی. ضریب بار معمولا" به صورت درصد بیان می‌شود.
فاصله زمانی قدرت
مدت زمان مشخصی که قدرت متوسط در طی آن به عنوان قدرت مصرفی منظور می‌گردد. فاصله زمانی قدرت 15 دقیقه تعیین می‌شود.
بهای قدرت
مبلغی که بر اساس تعرفه بابت هر کیلووات (قدرت مصرفی یا قراردادی) می‌باید در هر دوره ماهانه پرداخت گردد.
روشنایی معابر عمومی
روشنایی معابر عمومی شامل روشنایی پیاده‌روها، خیابانها، کوچه‌ها، بزرگراه‌ها، شاهراه‌ها، پلها و اماکن مشابه می‌باشد.
محل نصب وسایل اندازه گیری
وسایل اندازه‌گیری و سایر تجهیزات مربوطه در مکان مناسبی با نظر شرکت و بر اساس استاندارد به طریقی نصب می‌شود که فضای کار مناسب در همه جوانب وجود داشته باشد. نصب وسایل اندازه‌گیری در داخل ساختمان در صورت تأیید شرکت مجاز خواهد بود.
قرائت وسایل اندازه گیری
قرائت وسایل اندازه‌‌گیری به منظور تنظیم صورتحساب در فواصل تعیین شده، توسط شرکت انجام خواهد شد.
بازارفروش برق
عبارت است از فروش برق توسط مشترک (مشترکین) به اشخاص ثالث، در محدوده انشعاب واگذار شده.
تعرفه :
عبارت است از تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آن. بر حسب مقطع زمانی موضوعات، تعرفه‌های همان مقطع زمانی معتبر بوده ومورد استناد قرار می‌گیرد.


ارسال شده در توسط میلاد طاهری-آرش کاویانی

مقره ها

 

وظایف

1- ایزوله کردن خطوط نسبت به همدیگر و نسبت به زمین

2-فراهم کردن یک استقامت مکانیکی مطلوب و مناسب

انواع مقره از نظر نگهداری سیم :

1- کششی

مقره

 

2- نگهدارنگی

مقره

مقره ها باید بتوانند 7 ویژگی مهم را داشته باشند :

1- استقامت الکتریکی بالا

2-استقامت مکانیکی بالا

3- داشتن ضریب اطمینان با از نظر مکانیکی و الکتریکی ( چند برابر خواص الکتریکی و مکانیکی را در تست ها از خود نشان دهند )

4- استقامت در برابر تغییر درجه و عدم دفرمگی در این حرارت ها ( ضریب انبساط کم )

5- عاری از حفره و تخلخل باشند

6- پایین بودن ضریب تلفات عایقی

7- در برابر نفوذ آب و آلودگی به داخل آن مقاوم باشند

انواع مقره از نظر جنس :

1-چینی

مقره

 

مقره های شیشه ای :

مقره ی شیشه ای

3-پلیمر های مصنوعی:

مقره

 

4-رزین (ترکیب اکسیژن و پلاستیک ها )

مواد تشکیل دهنده ی مقره های چینی :

1- کائولین برای اقزایش استحکام حرارتی

2-فلد اسپات برای افزایش خاصیت الکتریکی

3- خاک کوارتز برای افزایش خاصیت مکانیکی

در صد ترکیب این مواد :

کائولین 40%-50% . فلد اسپات 25% . خاک کوارتز 25%

 مواد تشکیل دهنده ی مقه های شیشه ای :

خاک کوارتز - سنگ آهک -کربنات سدیم - دولومیت کربنات باریم - کربنات پتاسیم - سولفات باریم - که این مواد در دمایی حدود 3000 درجه ی سانتی گراد ذوب می شوند و در طی دو مرحله به صورت ناگهانی سرد می شوند .

مقره های پلیمری در سه نوع تولید می شوند :

1-سیلیکون رابر که در خطوط انتقال کاربرد دارند و 2- سیلیکون آلیفاتیک که در بوشنگ ها استفاده می شوند 3-EPDM

از مزایای آنها ایکه :

1- سبک اند

2-حمل و نقل راحت ( بدون شکستگی)

3-هزینه ی نصب پایین

4-از همه مهمتر خاصیت آب گریزی 

5-جریان نشتی سطحی بسیار پاینی دارند

6- مناسب برای مناقط آلوده و مرطوب (نزدیک دریا ها )

7_ پدیده ی FLASH OVER در آنها بسیار نادر است .

انواع شکست در مقاره ها :

1- شکست درونی ( از داخل مقره ، پدیده ی PUNCTURE )برای جلوگیری از این پدیده باید ذخامت عایق را زیاد کرد

2-شکست سطحی FLASH OVER: برای جلوگیری از آ باید فاصله ی خزشی را افزایش داد .

 علت وجود چتر در مقره ها چیست ؟

این کار باعث افزایش طول فاصله ی خزشی می شود و شیب رو به پایین باعث می شود در بارندگی ها عالودگی ها راحت شسته شوند و قسمت های زیر چتر ها خشک بماند و قدرت عایقی  افزایش پیدا کند .

 

مقره

 مقره ی مهار:

در پایه های آخر یا پایه های موجود در زاویه مه نیرو های کششی در یک سمه بیشتر از طرف دیگر است برای مهار این نیرو  طرف دیگر باید بکسلی به صورت کششی نصب کرد که به منظور دایمنی بیشتر و ایزوله کردن این سیم از برق دار شدن احتمالی از مقره ی مهار یا معره ی تخم مرغی استفاده می کنند.

مقره ی مهار


ارسال شده در توسط میلاد طاهری-آرش کاویانی

 

 اگر فرض کنیم از یک خط توزیع سه فاز تنها از یک فاز ن ولتاژ بگیریم درنتیچه در کل سیستم یک عدم تعادلی بزرگ خواهیم داشت .

اگر جریان فازی اضافی خطی که دارای اضافه بار است را In بنامیم و بخواهیم عدم تعادل را محاسبه کنیم داریم:

100*3In/Ia+Ib+Ic=%عدم تعادل

 پس باید برای جلوگیری از عوارض ناشی از عدم تعادل باید برای راه اندازی بار های تک فاز و دو فاز چاره ای اندیشید ، ترانس اسکات که توسط آقای اسکات طراحی شده است راهی مناسب برای توزیع اینگونه بار ها ب روی سه فاز است . شکل زیر دقیقا حالت سیم بندی ها را نشان می دهد .طرف فشار قوی دارای دو سیم پیچ است که دوتای آن به هم متصل اند سر های Y به سه فاز وصل می شوند و سر های R سرهای خروجی اند که R1 & R4 به زمین وصل می شوند  . طرف دو فاز آن با هم 90 درجه اختلاف فاز دارند . فاز R3 & R4 را فاز تنه یا کمکی کویند که با طرف فشار قوی نسبت    2/3√(N1/N2) و در سمت R1&R2 ما ترانس اصلی را داریم گه دارای نسبت تبدیل N1/N2است . البته ترانس فوق را هم می توان یه صورت بست . ینی دو فاز بدهیم و سه فاز متعادل بگیریم .

از ترانس اسکات می توان به صورت سه فاز به تک فاز هم استفاده کرد . کافی است سر بندی فشار ضعیف را تغییر داد و R4را به R2 وR3 را به بار و از بار به R1 ببندیم . البته محاسبات و اثبات ها قدری پیچیده اند که در زیر به آن ها اشاره شده است .

 

 

 

ترانس اسکات

 

 

 ترانس اسکات

 

 

 

 

 


ارسال شده در توسط میلاد طاهری-آرش کاویانی
   1   2      >