سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دانشجویان برق دانشگاه خمینی شهر

سوختگی در اثر برق

 

 

 

برق گرفتگی

 

برقگرفتگی


ارسال شده در توسط میلاد طاهری-آرش کاویانی

حریم خطوط برق

 

 فاصله ها برای حریم درجه یک و حریم درجه دو مشخص شده اند.

حداکثر افت ولتاژ مجاز برای شبکه های توزیع

                                              شبکه ی شهری                      شبکه ی روستایی

شبکه ی توزیع 20 کیلو ولتی                 2%                                      4%

پست 400 ولت / 20 کیلو ولت               4%                                     4%

شبکه توزیع 400 ولت                         3%                                      3%

انشعاب مشترکین                                1%                                      1%

 


ارسال شده در توسط میلاد طاهری-آرش کاویانی

افتادن تیر ها

در عکس مشاهده می شود که آب و هوای منقطه مرطوب و بارانی است پس احتمالا دارای خاک سست و با منافظ هوایی زیادی است در واقع تراکم خاک کم است و چگالی آن نیز پایین . با دقت بیشتر مشاهده می شود محل قرار گیری تیر ها در رمپ کنار جاده یعنی جایی که نسبت زمین اصلی بالا تر است قرار دارند که این موضوع علاوه بر خطر برخورد خوردرو های عبوری مسئله ی سستی خاک را تقویت می کند . مسئله ی بعدی تیر گذاری اصولی است که با ید طبق فرمول زیر اجرا شود

H=1/10L+60

 Lطول تیر برق

Hطول چاله ی حفرشده

که با توجه به نوع خاک با ید ضریب اطمینانی برای آن در نظر گرفت که احتمالا در این مورد طراحی کلا با خطا روبه رو است.

 با دقت بیشتر مشاهده می یود که خطوط 20 کیلو دقیقا موازی و با فاصله ی بسار کم در امتداد با خطوط تلفن قرار گرفته است که علاوه بر احتمال شارژ شدن خطوط تلفن به وسیله ی خطوط فشار قوی حتما بر روی سیستم تلفن ایجاد نویز می کند و اثر دیگر آن همین حادثه ای است که مشاهده می شود یعنی خطوط فشار قوی روی خطوط تلفن افتاده .

باتوجه به پایه گذاری اشتباه یکی از تیر ها که افتاد وزن خود تیر به نیروی کشش بیشتری منجر شده و افتاد تیرهای بعدی نیز باز هم نیرو را بیشتر و بیشتر می کند . بیایید از این حوادث درس بگیریم .

میلاد طاهری


ارسال شده در توسط میلاد طاهری-آرش کاویانی

  به زبان ساده اگر جریان یا ولتاژ از فرم سینوسی خارج شده  و یا به صورت سینوسی کامل نباشند دوچار هارمونیک شده اند . هارمونیک ها با فرکانس های خاصی عمل می کنند که مرتبه ای از فرکانس موج اصلی هستند .به طور مثال برای هارمونیک مرتبه ی سه در یک فرکانس برق شهری( 3*50 =150 )هارمونیکی با فرکانسی برابر 150هرتز سوار بر موج اصلی داریم

هارمونیک

  منابع ایجاد هارمونیک ها هر بار غیر خطی ای می تواند باشد . بارهای غیر خطی باری است که شکل موج جریانشان شبیه شکل موج ولتاژشان نباشد . که منبع اصلی آنها منابع الکترونیکی یا کوره ی های القایی ....  هستند .

از اثرات ناخواسته ی آنها :

1- افزایش مقدار موثر جریان ها .

2- افزایش جریان گذرنده از نقطه ی صفر سیستم ها

3- اشباع ترانس ها

4-بروز اختلال در تجهیزات جریان ضعیف

5- تریپ های ناخاسته

 

   البته مضارب زوج هارمونیک به دلیل تقارن در ولتاژ ها حذف می شود و در مرتبه های فرد مهم ترین تاثیر را مرتبه ی سه می گذارد . وقتی ولتاژ ها متعادل باشند جریان نقطه ی صفر برابر صفر است اما در حالتی که سیستم ما دارای هارمونیک است جریان دیگر برابر صفر نیستو مشاهده می شود به دلیل همفازی هارمونیم سوم در بعضی مواقع حتی جریان از جریان فاز ها هم بیشتر می شود ، با توجه به گسترش روز افزون عوامل هارمونیک زا باید دقت شود که انتخاب هادی نول به میزان 2/1 هادی های دیگر کاری اشتباه است و هم از نظر فنی و هم از نظر ایمنی مشکل آفرین است .

از دیگر مشکلات بار های آلوده به هارمونیک خطاهای آنها دردستگاه های اندازه گیری چون ولتاژ و چریان RMS در سیستم های سینوسی با اعمال ضریب رادیکال 2 حاصل می شود که وقتی موج از فرم سینوسی خارج شود دیگر فرم رادیکال 2 برای مقدار RMS موثر نیست و دستگاه مقدار با خطا را نشان می دهد .

  برای اندازه گیری هارمونیک ها می توان از دستگاه پاور انالایزر یا پاورمتر استفاده کرد .

راه حل ها :

بار های آلوده کننده توسط ups تغذیه شوند

استفاده از فیاتر های هارمونیکی

افزایش سطح مقطع هادی ها

تجهیزات با اضافه ظرفیت طراحی شوند

میلاد طاهری


ارسال شده در توسط میلاد طاهری-آرش کاویانی