سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دانشجویان برق دانشگاه خمینی شهر

ضرایب‌ گرایش ها به ترتیب دروس

مواد امتحانی‌

رشته‌ امتحانی‌

کدرشته امتحانی‌

  1.الکترونیک
(3, 4, 4, 5, 0, 3, 3, 3, 0)

2.قدرت
‌(3, 4, 4, 0, 4, 3, 3 ,0, 4)

3.مخابرات
(3, 4, 4, 3, 0, 3, 4, 4, 0)

4.کنترل
(3, 4, 4, 3, 3, 4, 0, 4, 0)

گرایش های 5 و 6
(3, 4, 4, 0, 4, 3, 3 ,0, 4)

7.بیوالکتریک
‌(3, 4, 4, 3, 0, 4, 1, 4, 0)

  1.زبان‌عمومی‌وتخصصی
2. ریاضیات (معادلات ‌دیفرانسیل‌, ریاضیات ‌مهندسی‌, آمار و احتمالات)
3. مدارهای الکتریکی 1و2
4. الکترونیک 1و2
5. ماشین‌های‌ الکتریکی 1و2
6. سیستمهای کنترل خطی
7. الکترومغناطیس
8. تجزیه و تحلیل سیستم
9. ‌بررسی سیستمهای قدرت 1

مجموعه‌ مهندسی‌ برق

1.الکترونیک
2. قدرت
‌3.مخابرات‌
4. کنترل
5. راه‌آهن‌برقی
6. مدیریت انرژی الکتریکی
7.مهندسی پزشکی‌ (بیوالکتریک‌)

  1251

توضیح:
در گرایش بیوالکتریک انتخاب یکی از دو درس الکترومغناطیس یا مقدمه ای برمهندسی پزشکی بعنوان درس هفتم الزامی است

    < type="text/java">


ارسال شده در توسط میلاد طاهری-آرش کاویانی