سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دانشجویان برق دانشگاه خمینی شهر

1/ علت افزایش جریان در لحظه ی راه اندازی چیست؟

ابتدا لازم است با پدیده ی لغزش و مفهوم آن آشنا شویم . لغزش در واقع نسبتی بین سرعت میدان گردان مغناطیسی و سرعت موتور ( سرعت استاتور ) می باشد . در واقع نسبت اختلاف بین این دو را  به نشان می دهد ، طبیعتا هرچه این مقدار کوچکتر و به صفر نزدیک تر باشد راندمان بالا تر جریان کمتر و دمای کمتر موتور و .... را در بر دارد. فرمول زیر فمول لغزش می باشد:

s=ns-nr/ns

sلغزش

nsسرعت میدان مغناطیسی استاتور

nr سرعت مکانیکی روتور

سرعت میدان مغتاطیس از رابطه ی 120f/p=ns بدست می آید که f فرکانس و p تعداد قطب ها ی موتور می باشد و سزعت روتور چون یک پدیده ی مکانیکی است به راحتی از روش های شمارش تعداد دور به دست می آید .

نکته : در لحظه ی راه اندازی لغزش برابر یک است و در لحظه ی حرکت بدون بار لغزش حداقل و نزدیک به صفر است .

پس در  راه اندازی لغزش از یک تا حدودا صفر تغییر می کند . اگر مدار معادل یک موتور القایی سه فاز را در نظر بگیریم متوجه می شویم مقاومت استاتور رابطه عکس دارد پس اگر لغزش رو به صفر میل کند مقاومت بی نهایت شده و جریان کم می شود (  در لحظه ی راه اندازی جریان حداکثر در لحظه ی حرکت بی بار جریان حداقل می باشد .)

2/ ستاره مثلث یا مثلث ستاره ؟

یکی از روش های کنترل سرعت تغییر ولتاژ است . در لحظه ی راه اندازی اگر ولتاژ را کم کنیم در نتیجه جریان افزایش یافته و موتور با گشتاور بیشتری حرکت می کند وبعد از راه اندازی به جریان و ولتاژ عادی نیاز داریم تا موتور آسیب نبیند این ایده در حرکت به صورت مثلث ستاره به به وقوع می پیوندد. اما در موتور های بزرگتر به دلیل جریان های بالا و تاثیر روی شبکه و نیاز به کابل های زخیم باید از روش ستاره مثلث استفاده کرد . معمولا موتور های بالای 10کیلو وات را به عنوان موتور های بزرگ به حساب می آورند .

3/ چگونه تایمر کنتاکنور های ستاره مثلث را تنظیم کنیم ؟

اگر یک تایمر دستی برای اندازه گیری زمان داشته باشیم و موتور را برای آزمایش راه اندازی کنیم با شنیدن صدای موتور می توان زمان رسیدن کشتاور دور عادی را اندازه گیری کرد . راه دقیق تر اینکه با یک آمپر متر عقربه ای زمان رسیدن به حداکثر جریان را اندازه گرفت .

4/ انواع هارمونیک ها در موتور ها :

 هارمونیک های زمانی / هارمونیک هایی که ناشی از استفاده از اینورتر های VSI  CSI هستند که میدانی مخالف میدان اصلی  ایجاد می کنند را هارمونی های زمانی گویند .

هارمونیک های مکانی / هارمونیک هایی که بر اثر توزیع نامساوی و عدم یکنواخت سیم ها در شیار های استاتور و نیرو محرکه ی نایکنواخت در موتور می کند را هارمونی مکانی گویند.

 


ارسال شده در توسط میلاد طاهری-آرش کاویانی