سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دانشجویان برق دانشگاه خمینی شهر

 

 اگر فرض کنیم از یک خط توزیع سه فاز تنها از یک فاز ن ولتاژ بگیریم درنتیچه در کل سیستم یک عدم تعادلی بزرگ خواهیم داشت .

اگر جریان فازی اضافی خطی که دارای اضافه بار است را In بنامیم و بخواهیم عدم تعادل را محاسبه کنیم داریم:

100*3In/Ia+Ib+Ic=%عدم تعادل

 پس باید برای جلوگیری از عوارض ناشی از عدم تعادل باید برای راه اندازی بار های تک فاز و دو فاز چاره ای اندیشید ، ترانس اسکات که توسط آقای اسکات طراحی شده است راهی مناسب برای توزیع اینگونه بار ها ب روی سه فاز است . شکل زیر دقیقا حالت سیم بندی ها را نشان می دهد .طرف فشار قوی دارای دو سیم پیچ است که دوتای آن به هم متصل اند سر های Y به سه فاز وصل می شوند و سر های R سرهای خروجی اند که R1 & R4 به زمین وصل می شوند  . طرف دو فاز آن با هم 90 درجه اختلاف فاز دارند . فاز R3 & R4 را فاز تنه یا کمکی کویند که با طرف فشار قوی نسبت    2/3√(N1/N2) و در سمت R1&R2 ما ترانس اصلی را داریم گه دارای نسبت تبدیل N1/N2است . البته ترانس فوق را هم می توان یه صورت بست . ینی دو فاز بدهیم و سه فاز متعادل بگیریم .

از ترانس اسکات می توان به صورت سه فاز به تک فاز هم استفاده کرد . کافی است سر بندی فشار ضعیف را تغییر داد و R4را به R2 وR3 را به بار و از بار به R1 ببندیم . البته محاسبات و اثبات ها قدری پیچیده اند که در زیر به آن ها اشاره شده است .

 

 

 

ترانس اسکات

 

 

 ترانس اسکات

 

 

 

 

 


ارسال شده در توسط میلاد طاهری-آرش کاویانی