سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دانشجویان برق دانشگاه خمینی شهر

خصوصیات FCLها :

     یک محدود کننده ی جریان اتصال کوتاه باید دارای خواص زیر باشد :

الف : افت ولتاژ و توان محدود کننده در شبکه برای عمکرد عادی سیستم ناچیز باشد .

ب: در هنگام وقوع اتصال کوتاه امپدانس بزرگی برای کاهش جریان از خود نشان دهد .

ج : عمل محدود سازی را قبل از رسیدن به اولین حداکثر انجام دهد .

ه : نرخ کاهش جریان برای وقوع اتصالی از نظر زمانی ( حداکثر یا حداقل ولتاژ ) و مکانی ( ابتدا یا انتهای خط) تا حد امکان یکنواخت باشد .

و : قابلیت وصل مجدد سریع را دار باشند .

 

 مزایای FCL    ها

       یک کلید قدرت حتی اگر به تنهایی قادر به قطع جریان های اتصال کوتاه باشد ، توانایی جلوگیری از بسیاری از آثار مخرب آن را ندارد . محدود کننده جریان اتصال کوتاه علاوه بر آن که قدرت قطع کلید را افزایش نمی دهد مزایای زیر را در پی دارد :

الف : کم شدن آسیب پذیری تجهیزاتی که خطا در آنها رخ داده بخاطر کاهش تنشهای ناشی از جریان اتصال کوتاه .

ب: کاهش خسارت وارده به دیگر تجیزات به کار رفته در شبکه  .

ج: بهبود پایداری گذرا

د: افزایش طول عمر مفید تجهیزات .

ه : افزایش ظرفیت پست ها به دلیل امکان موازی بودن ترانسفورماتورها .

و : کاهش افت ولتاژدر فاز های سالم شبکه .

ز: امکان وصل مجدد سریع .

خ: بهبود سریس دهی به شبکه به دلیل عمل تثبیت ولتاژ.

 روش های محدود سازی جریان اتصال کوتاه

     اساس کار تمام سیستم های محدود ساز جریان اتصالی ، وارد شدن یک امپدانس بسیار بزرگ به سیستم در زمان اتصالی می باشد . تفاوت در این سیستم ها طریقه ی ایجاد این امپدانس و طریقه ی ورود آن به شبکه می باشد . از این رو روش های محدود سازی جریان اتصال کوتاه به 5 دسته ی اصلی تقسیم بندی می شوند:

الف : محدود کننده های ترانسفورماتوری

ب: محدود کننده های سپر مغناطیسی

ج: محدود کننده های امپدانسی با سوئیچ مکانیکی

د: محدود کننده های فیوز با قدرت قطع بالا

و: محدود کننده های امپدانسی و مدار تشدید یا سوئیچ تریستوری

ز: محدود کننده جریان با کلید تریستوری موازی با مقاومت غیر خطی


ارسال شده در توسط میلاد طاهری-آرش کاویانی