سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دانشجویان برق دانشگاه خمینی شهر

 

برای انجام عملیات عمرسنجـی واحـدهای مختلف تعدادی تسـت شناخته‌شده وجود دارند که به تسـت‌های Off-line موسوم می‌باشند. از این میان تست‌های اندازه‌گیری مقاومت عایقی (IR) اندیس پلاریزاسیون (PI)، اندازه‌گیری ظرفیت خازنی با دستگاه RLCمتر، اندازه‌گیری تیپ آپ ضریب قدرت، محاسبه تانژانت دلتا، محاسبه ظرفیت خازنی و انجام تست جریان پلاریزاسیون-دیپلاریزاسیون (PDCA) ازجمله فعالیت‌های پیش‌رو در انجام این پروژه می‌بودند. از اندازه‌گیری مقاومت عایقی و محاسبه اندیس پلاریزاسیون به‌منظور سنجش وضعیت عایق از نظر وجود عیب‌های بزرگ مانند آسیب‌های جدی حرارتی یا آلودگی شدید بر روی سطح و یا جذب شدید رطوبت استفاده شده است. تست اندازه‌گیری جریان پلاریزاسیون-دیپلاریزاسیون جهت بررسی مشخصات عایق تحت یک میدان الکتریکی خارجی و بررسی کیفیت و خواص الکتریکی مواد و بررسی تغییرات حاصل از تنش‌های حرارتی و الکتریکی عایق به‌‌کار رفته است همچنین تست‌های تیپ آپ ضریب توان، تانژانت تلفات و ظرفیت خازنی جهت تعیین تعداد حفره‌های موجود در عایق و درنهایت ارزیابی میزان زوال آنها به‌کار برده شده‌است.
ارزیابی کیفیت عایق برمبنای سیستم‌های امتیازدهی مبتنی بر نتایج تست‌های Off-line صورت گرفته و تفسیر نتایج نیز در چهارچوب شاخص‌هایی که برمبنای سیستم امتیازدهی مزبور به‌دست می‌آید، انجام گرفته است. درنهایت وضعیت ژنراتوری که تست بر روی آن انجام شد از نظر عمرسنجی عایق آن در قالب یک گزارش ارائه شده است. در زیر برخی از دستاوردهای پروژه در قالب تصویر، جدول و نمودار آورده شده است.


ارسال شده در توسط میلاد طاهری-آرش کاویانی

 

 

 

 

    1 .تست مقاومت عایقی

 

این تست مشابه تست مقاوت عایقی در کلید است .

 

 

1.    کنتاکت رزیستانس

 

در این تست باید مقاوتDCتجهیزبه وسیله ی پل های مقاومتی بررسی شودکه حد نرمال آن باید برابر 400تا200 میکرو اهم باشد و عواملی مثل رگلاژ نبودن سکسیونر و آلودگی های روی کنتاکت و محل اتصال آن باعث زیاد شدن این مقاومت می شود . 

این تست به وسیله ی دستگاه contact resistance uniteانجام می شود که به صورت زیر جریانی حدود 100 آمپر را به سکسیونر اعمال می کند و ولتاژ گذرنده در سر کنتاکت ها را اندازه می گیریم به راحتی مقاومت محاسبه می شود.

نکته: اینکه مقاومت تمام کنتاکت ها باید با هم برابر باشند.

 

 

RDc = 200    -     400                                           

ما نیز این کار را با وسیله ی مذکور انجام دادیم و از آنجا که میزان این مقاوت ثابت است پس در جریان های مختلف نیز باید مقدارآن ثابت باشد ما نیز این کار را انجام دادیم یعنی جریان های مختلف به آن اعمال کردیم و مقدار ولتاژ آن را از محل قرائت کردیم که هر چه جریان را بالا بردیم ولتاژ نیز بالا رفت جدول زیر نمایانگر این مسئله است.(ولتاژ ها بر حسب میلی ولت و .جریان ها بر حسب آمپر است)

 

 

 

70

60

50

40

30

20

10

جریان

102

81

72

63

45

34

18

ولتاژ

 

 

بنابر این مقاومت رزیستانس سکسیونر تحت آزمایش برابر 600 اهم بود که البته مقدار فوق العاده زیاد آن به دلیل رنگ شدگی سر کنتاکت های آن است .

این دستگاه دارای دارای قسمت های زیر است :

1.دو خروجی برای جریان های آن که به دلیل عبورجریان های بالا قطور اند .

2.دو خروجی ولتاژ های dc

3. نمایشگری که مقاومت رزیستانس اندازه گیری شده را نمایش می دهد

4.پیچ ولومی تغییر جریان

5. کلید restart

 

 

 

2.    بررسی رگلاژ مکانیزم عملکرد سکسیونر و کنتاکت های کمکی آن که در هنگام را اندازی پست باید بررسی و انجام شود .

 


ارسال شده در توسط میلاد طاهری-آرش کاویانی

تست زمان قطع و وصل (  (ON &OFF TIME TEST

 

زمان قطع و صل کلید باید استاندارد باشد زیرا وصل خیلی سریع آن باعث ضربه به مکانیزم و بقیه ی تجهیزات کلید می شود و قطع کند آن باعث زمان طولانی جرقه در آن می شود و در دو حالت صدمه به سیستم را در بر دارد پس باید از زمان استادارد پیروی کند که عبارت است از :

On time  = 100 m sec + 10m sec

Off time = 50 m sec + 10 m sec

در انجام آزمایش فوق از دستگاه sverker   استفاده می شود این دستگاه دارای دو قسمت اولیه و ثانویه است که ولتاژ و جریان متغییر می دهد که به صورت دستی و اتوماتیک کنترل می شود

 

کلید تحت آزمایش یک عدد کلید واگنی با مکانیزم خاموش کنندگی کم روغنی و با عمل کنندگی به صورت شارژ فنربود برای انجام این آزمایش بوبین های عمل کنندگی را به ولتاژ 110 ولت دستگاه وصل کرده و به وسیله ی آن کنترل کردیم و به دو طرف فینگر های آن دو سیم وصل کردیم و آنهارا به کنتاکت های تایمر متصل نمودیم سلکتور سوئیچ را روی حالت on+ timer   قرار دادیم  هنگامی که فنر شارژ است به وسیله ی دستگاه به آن فرمان دادیم که نتایج زیر حاصل شد.

On time 380 m sec

 

 

 

 

تست زمان شارژ فنر

در تست زمان شارژ فنر مدت زمانی که طول میکشد فنر توسط موتور شارژ شود را توسط کرنومتر اندازه می گیریم که زمان نا متعارف آن باعث فشار آمدن به موتور یونیورسال آن می شود. زمان شارژنرمال آن برابر 11 تا 9 ثایه است.

 

 

نکته: فرمان c-o   یعنی باز و بسته سریع که در ولتاژ های kv  230 وجود دارد و c-o-c-o فرمان بسته باز بسته باز سریع در وتاژ های بالای   230kvاست که بر روی کلید درج می شود .

 

 

 

 

 

  

تست اینترلاک های کلید قدرت:

 

از اینترلاک های مهم در کلید های واگنی:

1-  اینترلاکی است که درکنار هندل شارژ دستی کلید وجود دارد که از در هنگام شارژ موتوری آن از شارژ دستی آن ممانعت می کند وبه صورت سلکتوری است .

2-  اینترلاکی که یه صورت کلید است و در هنگام قفل بودن آن از حرکت واگن جلوگیری می شود تا کلید آماده عملکرد باشد و هنگام قفل مکانیزم عملکرد بتوان واگن را جابجا کرد تا هنگام اتصال ناقص فینگرها کلید فرمان نگیرد.

 

 

 

 

تست همزمانی کلید با دستگاهSMC     (میلی گراف)

در این تست زمان قطع و وصل یکسان کنتاکت های سه پل کلید بررسی می شود این تست به وسیله ی دستگاه میلی گراف یاsmcانجام می شود ودر دستگاه های قدیمی به این صورت انجام می شود که بوبین عملگر کلید توسط دستگاه کنترل می شود و از فینگل های ورودی و خروجی کلید به دستگاه وصل می شود دستگاه دارای کاغذی است که به صورت   10m sec به   10 m sec مدرج است  . کاغذ را با سرعت می کشیم و فرمان وصل را صادر می کنیم  قلم های موجود در دستگاه زمان وصل هر کنتاکت را به صورت خط هایی بر روی کاغذ نقش می اندازد . هر چه شروع خط ها به هم نزدیک تر باشد بهتر است و هر چه سرعت کشیدن کاغذ بالاتر باشد دقت انجام آزمایش بالاتر است .

 

در دستگاه های جدید اساس کار به این صورت است که دستگاه دارای 4 سری پرت است که سری اول dc   ورودی دستگاه است و سری دوم برای همزمانی کنتاکت ها در زمان قطع و وصل استفاده می شود و سری سوم برای کنتاکت های خشک یا کمکی استفاده می شود که زمان عملکرد آنها را اندازه می گیرد   و سری چهارم کنتاکت رزیستانس را اندازه می گیرد که کنتاکت رزیستانس ها باید در حد میکرو اهم باشند به طوری که جریان 10 آمپری dc   را به کنتاکت ها اعمال می کند و مقاومت dc    را اندازه می گیرد .    پرت های هم زمانی قطع و وصل و کنتاکت رزیستانس به فینگرهای کلید وصل می شوند از دستگاه sverker   دو ورودی به دستگاه می دهیم یکی جریان 10آمپری برای تست کنتاکت رزیستانس ویکی ولتاژی حدود 125 ولت برای عملکرد  بوبین های قطع و وصل کلید صادر می شود .

نتایج آزمایش به شرح زیر بود :

در زمان closing :

گراف زمان عملکرد برابر 118   118    118  

جریان بوبین 1.76 آمپر

کنتاکت رزیستانس : 159    157    176 میلی اهم بود که باید در حد 200 تا 400 میکرو اهم باشد .

عواملی مثل رنگ شدگی فینگر ها و رگلاژ نبودن کنتاکت ها و آلودگی های روی کنتاکت و محل اتصال آن باعث زیاد شدن این مقاومت می شود . 

در فرمان  tripداشتیم :

054.1       053.9      1 .054    میلی ثانیه که حدود 50 میلی ثانیه باید می بود .


ارسال شده در توسط میلاد طاهری-آرش کاویانی

تست مقاومت عایقی:

این تست به منظور بررسی مقاومت قسمت های عایق از جمله مقره ها از نظر عایقی در حد استاندار انجام می شود . از آنجا که این تجهیزات باید ولتاژهای بالا را در مدت زمان های طولانی تحمل کنند پس تحمل این ولتاژ ها باید برای آنها از مسائل حل شده باشد .

دستگاهی که برای بررسی این خاصیت از آن استفاده می شود مگر (  (meiggerبه طوری که این دستگاه به قسمت تحت تست ولتاژ بالایی اعمال می کند و با توجه به جریان عبوری از آن مقاومت سیستم را پیدا می کند.

  

  

 

این دستگاه دارای 2 سیم است که مشکی COME   به پایین مقره ی تحت آزمایش و سیم دیگر به بالای ان وصل می شود و بعد از تست باتری دستگاه آن را در رنج 5000 ولت قرار می دهیم و آزمایش را انجام می دهیم که باید نتایج زیر بدست آید .

 

 

BAD INSULATION                

GOOD INSULATION            

R = under than 1000 G Ohm         

R = over than 5000 G Ohm           

 

نکته اینکه مقاومت در یک سیستم با عایق بندی خوب باید کم کم بالا برود و ثابت شود .

 

  

   :تست KC

این تست هم که در راستای بررسی مقاومت عایقی انجام می شود باید از استاندارد ها پیروی کند و به این صورت انجام می شود که بعد از وصل میگر به صورت قبل نسبتRدر 60ثانیه و R   در 15 ثانیه اندازه گرفته می شود که به علت دقت بالا مورد نیاز بهتر است که از میگر اتوماتیک استفاده شود تا به صورت اتوماتیک این میزان اندازه گیری شود به طوری که زمان های 60 و 15 ثانیه به دستگاه داده می شود و دستگاه به طور خودکار مقاومت ها را در آن زمان ها محاسبه می کند و همچنین KC    را محاسبه می کند میزان مطلوب آن به صورت زیر است:

 

  1.5<   KC < 2.5

 


ارسال شده در توسط میلاد طاهری-آرش کاویانی